تاريخ : شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۰ | 19:34 | نويسنده : صادق پورجم

(با عرض سلام لطفا اگر کسی درباره خاندان ها و

طوایف اطلاعت بیشتری دارد ان را در نظرات برای ما

بگذارد)1-پاپری  (پورجم - بناوند - ریسی - پروانه - ستاری - قهرمان پور - پور ازاد - شفاف - پریانی - اذری -کشاورز - پورجعفر - مقدم فرد)2-خسروی (صداقت - خسرو زادگان - زنده باد - پاکزاد - ادریسی - حسینی - مرشدی)


3-شاحسینی (دلاوری - کلانتری - ریاحی )4- گرمسیری (رسپار - رزمپا - حسین زاده - ملک پور- ملک زاده - متوسلی - راهپازاده)


5-نجار (مرادی - ارشدی - کیانی - مرادی نسب - کیانی- مراد زاده -راستی )6-کمالی (کمال پور - کمالیان - خَرد)


7-اهنگری (کاویانی - کاوه - فخرایی - فخرزاد - کریمی)8-قایدی (محبی - قائد زادگان)


9-گیسکان (صداقت - ناخایی - مصدق - رضایی - تاج -نیکنام - امیری)10- بنا زاده (شمسی پور)


11- روزبه12- کوزه گران (جمشیدی - جهانبخش - لاردشتی - فخار)


13-چاویل (بابا علی - قنبری - شهنه زاده - حاج باقری - عوض زاده)

14- سادات برازجان (موسوی - گلزادگان امیری دشتی - موسوی برازجانی - علوی - محمدی - شجاع الدین - شاروبندی)


مطالبی از اقا سجاد که توضیحاتی در

مورد طایفه ها داده اند(ایشون نیز کتابی در همین مضمون چاپ کرده اند)

- (طایفه پاپری که شامل چندین طایفه میشود و کلا پاپری ها فرزندان یک پدر نیستند بلکه وصلت کار هم هستند. پورجم و بناوند و ستاری و قهرمانپور و پروانه این ها عضوی از خانواده پاپری بوده اند. سه برادر بوده جد پاپری ها به نام های علیرضا و علی و شیر علی و یک خواهر به نام سکینه که شوهر شخصی به نام جوهر گیسکانی هست که الان نواده های ان کهزاد و فرزندانش به نام های حاج محمد حسین وحاج محمد اسماعیل هستش و .... و رئیسی ها که حاصل پاپری هستند رئیس غلامحسین .
2- خسروی ها هم همه فرزند یک پدر نیستند و شامل چند طایفه است آمهدی و کل حاج بابایی و اجعفری و کل غلامحسینی اینا طایفه های انها هستند که هر کدام فامیلی های خسروی و صداقت و خسرو پور و زنده باد و غیره دارند و نسب به هم ندارند و فقط وصلت کار هستند
3- شاه حسینی که جدشان از کلون عبدویی فارس به برازجان آمده و دختر جد قایدان را میگیرد. و فامیلی های شاه حسینی و دلاوری و ریاحی و کلانتری و دشتستانی دارند
4- آهنگران که جدشان از کازرون به برازجان امده و فامیلی های فخری و فخرایی و فخرزاد و کاوه و کاویانی و مهاجری برازجانی و برازجانی دارند
5- کمالی ها که شامل 2 طایفه جدا گانه هستند یکی جدشان مربوط به خیارزار است که فامیلی های کمالیان و کمالی نزاد و واقفی است و دیگری جدشان از اسن یاسوج امده و فامیلی های کمالی و کمالی برازجانی و کمال پور و خرد و اعتمادی دارند
نویسنده: سجاد
چهارشنبه 16 شهریور1390 ساعت: 14:8
6-نجارها جدشان از کازرون به برازجان امده و شامل فامیلی های مرادی نجار و مراد زاده و راستی و کیانی و قنبری و صفری است. فامیلی های مانند ارشدی و غیره نجار نیستند بلکه وصلت کار نجاران هستند.
7-بناها جدشان از کازرون امده و شامل فامیلی های بنازاده و شمس و شمسی پور هستند.
8- قجرها - این طایفه اصالتا از طایفه قاجار هستند و سال 616 هجری قمری در اذربایجان به سه دسته تقسیم شدند و یکی از انها به بحرین که جز خاک ایارن بوده رفته و 500 سال پیش به برازجان امده و فامیلی های خادمی برازجانی و خادمی بحرینی و خادم پور و خادم زاده و بحرینی و بحرانی و عارف را شامل میشود و نعش قجر همیشه مربوط به انها بوده و از محله قجر ( مسجد جنت ) خارج میشده.
9- قایدان - جد انها به نام قاید محب از کهکیلویه و بویر احمد به برازجان امده است و شامل فامیلی های محبی و محبی منش و قاید و قایدی برازجانی و قاید زادگان و ابیار میشود.
10-باباعلی ها - جد انها از بهبهان به برازجان امده و شامل فامیلی های باباعلی و پارسا و حاجی زادگان و محمد زاده میشود
11-شحنه ها شامل چند طایفه هستند و شامل فامیلی های شحنه زاده و پور شحنه و شحنده زاد علی بحرینی و... هستند
12- مبارکی ها - جد این طایفه که اصیل ترین طایفه برازجانی هستند غلامحسین خان بزرگ بوده و قبل از همه طوایف در برازجان بوده اند و شامل فامیلی های مبارکی و بخشی و جلالی برازجانی و جلالی و جلالیان و خانه شیر هستند.)


(
ا سلام خانواده ای به نام روزبه وجود ندارند و در مورد گرمسیری ها بله برازجانی هستند و جدشان از گرمسار به برازجان آمده است و فامیل های گرمسیری ، حسین زاده ، توسلی و متوسلی رهسپار دارند.
کوزه گران داره سابقه ای مانند طوایف بالا نیستند و تیره هستند یعنی از زمان غضنفرالسلطنه در برازجان بوده اند که شامل چند فامیل هستند وکه فرامرزی و جمشیدی و جهانبخش یک تیره هستند و دانش پژوه و طاهری و کازرونی هم یک تیره هستند که از کازرون به برازجان آمده اند در حالی که طوایف بالا از زمان سالم خان در برازجان اسکان یافته اند و طوایف دلاک ها یا همان سلمانی ها نیز از زمان غضنفرالسلطنه در برازجان بوده اند و برازجانی اصیل محسوب نمیشوند زیرا تعداد پشتشتان کم است این تیره نیز چند تیره جدا گانه ه هستند که شامل ابولی برازجانی و ترهنده و بهادر و خانوداه های سلمانی و کوهستانی هستند)

اطلاعات بعدی خوانندگان را در نظرات ببینید